Jan van der Meer & Zn. Transport, dat gunstig is gelegen ten opzichte van de havens in Rotterdam, vervoert in opdracht zeecontainervrachten met name binnen de Benelux. Verder wordt er regelmatig op Engeland, Duitsland en Frankrijk gereden en ook naar een aantal andere Europese landen. De chauffeurs spreken de nodige moderne talen, zodat een goede overdracht geen probleem vormt bij de afleverpunten. Naast de inzet van eigen vrachtwagens wordt er gewerkt met een aantal charters.

De bedrijven waarmee wordt samengewerkt moeten voldoen aan hetzelfde niveau van service en kwaliteit als dat van Jan van der Meer. Goede samenwerking en communicatie zijn hierbij van groot belang.

Bij Jan van der Meer beschikt het merendeel van de chauffeurs over het ADR-basis certificaat + Klasse 1 explosieven. Dit certificaat, ook wel ADR-diploma genoemd, is een Europees erkend vakbekwaamheidsbewijs om gevaarlijke stoffen te mogen vervoeren binnen Europa. En een aantal heeft het LZV (Lange Zware Voertuigen)-certificaat.

Modality systeem
Bij een kwalitatief hoogwaardig transport hoort een grote leverbetrouwbaarheid. Daarmee onderscheidt Jan van der Meer & Zn. zich dan ook. Zo nodig is 24/7 transport mogelijk en Jan van der Meer is altijd bereikbaar. Er wordt gebruikgemaakt van Modality, software voor intermodale containerlogistiek. In dit planningssysteem voor containerterminals worden alle transporten, contacten en afhaalgegevens geregistreerd en geregeld.

Brexit
Jan van der Meer & Zn. is lid van de TLN (Transport en Logistiek Nederland). TLN biedt inzicht in de algemene consequenties van de Brexit en de gevolgen voor de Nederlandse transport- en logistieksector. Vooralsnog is het onduidelijk hoe de Brexit gaat uitpakken. Maar als logistiek dienstverlener volgt Jan van der Meer alle ontwikkelingen en de daaraan gekoppelde verplichtingen op de voet.

marker_icoon